Hotaro

38 tekstów – auto­rem jest Ho­taro.

Gdzie znajdę bez osobowość
W oso­bowościowym świecie. 

myśl • 27 kwietnia 2016, 10:25

Myślałem...
że tak po ludzku podejdzie
i przytuli. 

myśl • 20 kwietnia 2016, 08:27

Po niep­rzes­pa­nej no­cy AP­My spa­dają do trzech. 

myśl • 14 kwietnia 2016, 11:51

Ciężko żyć.
Łat­wiej umierać. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 kwietnia 2016, 13:31

Stra­ciłem życia Flow. 

myśl • 12 kwietnia 2016, 00:06

Tyl­ko w sa­mot­ności dos­trzegł ilu ludzi go otacza. 

myśl • 5 kwietnia 2016, 03:32

Chciałbym żeby świat poz­wo­lił mi jeszcze przez tydzień nic nie robić. 

myśl • 31 marca 2016, 05:51

Kot Schro­din­ge­ra żyje. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 stycznia 2016, 03:18

Ko­niec znów nie nadszedł. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 stycznia 2016, 04:25

Ludzie są fałszywi. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 stycznia 2016, 01:59
Zeszyty
  • Jeden – Słowa które mówią.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 kwietnia 2016, 13:37M44G sko­men­to­wał tek­st Straciłem życia Flow.  

12 stycznia 2016, 03:18Hotaro do­dał no­wy tek­st Kot Schro­din­ge­ra żyje.  

4 stycznia 2016, 04:30Bazyl sko­men­to­wał tek­st Chciałbym być bo­gaty.  

4 stycznia 2016, 04:25Hotaro do­dał no­wy tek­st Koniec znów nie nad­szedł.  

3 stycznia 2016, 13:07Lilliana sko­men­to­wał tek­st Ludzie są fałszy­wi.  

3 stycznia 2016, 12:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ludzie są fałszy­wi.  

3 stycznia 2016, 01:59Hotaro do­dał no­wy tek­st Ludzie są fałszy­wi.  

2 stycznia 2016, 13:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st Deprywacja sen­so­ryczna.  

2 stycznia 2016, 11:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Deprywacja sen­so­ryczna.  

2 stycznia 2016, 03:25Hotaro do­dał no­wy tek­st Deprywacja sen­so­ryczna.